Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Status:

Maria Duszek

14.11.1933

11.06.2000

14.11.1933

11.06.2000

Józef Widłok

27.01.1932

30.03.2005

27.01.1932

30.03.2005

Barbara Liboska

27.9.1949

23.10.2017

27.9.1949

23.10.2017

Wszystko w porządku
Prośba o kontakt z kancelarią
Prośba o pilny kontakt z kancelarią
Grób do likwidacji
Pochowany:

Duszek Maria

14.11.1933

11.06.2000

Data urodzenia:

14.11.1933

Data śmierci:

11.06.2000

Status:
Pochowany:

Widłok Józef

27.01.1932

30.03.2005

Data urodzenia:

27.01.1932

Data śmierci:

30.03.2005

Status:
Pochowany:

Liboska Barbara

27.9.1949

23.10.2017

Data urodzenia:

27.9.1949

Data śmierci:

23.10.2017

Status:

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia św. Wawrzyńca w Bielowicku, siedziba: 43-386 Świętoszówka, Bielowicko 84.