Pochowany:
Data urodzenia:
Data śmierci:
Status:

Franciszek Hupert

21.03.1936

06.11.1976

21.03.1936

06.11.1976

Anna Burian

11.6.1930

9.11.1998

11.6.1930

9.11.1998

Teofil Burian

26.3.1927

13.6.1974

26.3.1927

13.6.1974

Maria Hupert

31.8.1904

11.7.1986

Franciszek Hupert

2.2.1908

14.8.1982

31.8.1904

2.2.1908

11.7.1986

14.8.1982

Mirosław Kajstura

30.12.1970

21.3.1988

30.12.1970

21.3.1988

Jadwiga Szoblik

15.9.1930

9.6.2015

Frydolin Szoblik

21.12.1926

2.5.2004

15.9.1930

21.12.1926

9.6.2015

2.5.2004

Jadwiga Burian

16.8.1920

28.3.2008

Paweł Burian

11.7.1908

25.3.1964

Józef Burian

8.3.1947

21.4.2018

16.8.1920

11.7.1908

8.3.1947

28.3.2008

25.3.1964

21.4.2018

Stefania Stanek

24.3.1937

12.5.1990

Rudolf Staniek

5.7.1932

22.10.2007

Rozalia Staniek

Rufolf Staniek

24.3.1937

5.7.1932

-

-

12.5.1990

22.10.2007

-

-

Jan Gunia

13.8.1913

4.7.1991

Stanisława Gunia

18.4.1925

25.5.2005

Leszek Gunia

8.7.1954

16.1.2019

13.8.1913

18.4.1925

8.7.1954

4.7.1991

25.5.2005

16.1.2019

Helena Faruga

16.10.1916

11.7.1993

Józef Faruga

17.2.1909

9.6.1986

16.10.1916

17.2.1909

11.7.1993

9.6.1986

Wiktor Śliwka

21.3.1920

2.9.2008

Wiktoria Śliwka

2.10.1924

11.3.2013

21.3.1920

2.10.1924

2.9.2008

11.3.2013

Katarzyna Targ

1865

1955

1865

1955

Jan Małysz

5.12.1946

17.12.1984

5.12.1946

17.12.1984

Wszystko w porządku
Prośba o kontakt z kancelarią
Prośba o pilny kontakt z kancelarią
Grób do likwidacji
Pochowany:

Hupert Franciszek

21.03.1936

06.11.1976

Data urodzenia:

21.03.1936

Data śmierci:

06.11.1976

Status:
Pochowany:

Burian Anna

11.6.1930

9.11.1998

Data urodzenia:

11.6.1930

Data śmierci:

9.11.1998

Status:
Pochowany:

Burian Teofil

26.3.1927

13.6.1974

Data urodzenia:

26.3.1927

Data śmierci:

13.6.1974

Status:
Pochowany:

Hupert Maria

31.8.1904

11.7.1986

Hupert Franciszek

2.2.1908

14.8.1982

Data urodzenia:

31.8.1904

2.2.1908

Data śmierci:

11.7.1986

14.8.1982

Status:
Pochowany:

Kajstura Mirosław

30.12.1970

21.3.1988

Data urodzenia:

30.12.1970

Data śmierci:

21.3.1988

Status:
Pochowany:

Szoblik Jadwiga

15.9.1930

9.6.2015

Szoblik Frydolin

21.12.1926

2.5.2004

Data urodzenia:

15.9.1930

21.12.1926

Data śmierci:

9.6.2015

2.5.2004

Status:
Pochowany:

Burian Jadwiga

16.8.1920

28.3.2008

Burian Paweł

11.7.1908

25.3.1964

Burian Józef

8.3.1947

21.4.2018

Data urodzenia:

16.8.1920

11.7.1908

8.3.1947

Data śmierci:

28.3.2008

25.3.1964

21.4.2018

Status:
Pochowany:

Stanek Stefania

24.3.1937

12.5.1990

Staniek Rudolf

5.7.1932

22.10.2007

Staniek Rozalia

Staniek Rufolf

Data urodzenia:

24.3.1937

5.7.1932

Data śmierci:

12.5.1990

22.10.2007

Status:
Pochowany:

Nieznany Nieznany

Data urodzenia:

Data śmierci:

Status:
Pochowany:

Nieznany Nieznany

Data urodzenia:

Data śmierci:

Status:
Pochowany:

Gunia Jan

13.8.1913

4.7.1991

Gunia Stanisława

18.4.1925

25.5.2005

Gunia Leszek

8.7.1954

16.1.2019

Data urodzenia:

13.8.1913

18.4.1925

8.7.1954

Data śmierci:

4.7.1991

25.5.2005

16.1.2019

Status:
Pochowany:

Faruga Helena

16.10.1916

11.7.1993

Faruga Józef

17.2.1909

9.6.1986

Data urodzenia:

16.10.1916

17.2.1909

Data śmierci:

11.7.1993

9.6.1986

Status:
Pochowany:

Śliwka Wiktor

21.3.1920

2.9.2008

Śliwka Wiktoria

2.10.1924

11.3.2013

Data urodzenia:

21.3.1920

2.10.1924

Data śmierci:

2.9.2008

11.3.2013

Status:
Pochowany:

Targ Katarzyna

1865

1955

Data urodzenia:

1865

Data śmierci:

1955

Status:
Pochowany:

Małysz Jan

5.12.1946

17.12.1984

Data urodzenia:

5.12.1946

Data śmierci:

17.12.1984

Status:

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia św. Wawrzyńca w Bielowicku, siedziba: 43-386 Świętoszówka, Bielowicko 84.