Ogłoszenia Parafialne

Ogłoszenia parafialne - 09.06.2024

09.06.2024, 10 Niedziela Zwykła

W dzisiejszej Ewangelii miłosierny Chrystus ostrzega przed grzechem, który nigdy nie będzie odpuszczony. Miłosierdzie nie wyklucza sprawiedliwości.

 1. Kalendarz liturgiczny:
 • we wtorek 11 czerwca, wspomnienie św. Barnaby, apostoła;
 • w czwartek 13 czerwca, wsp. św. Antoniego z Padwy, kapłana i doktora Kościoła;
 • w piątek 14 czerwca, wsp. bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika.
 1. Zapraszamy wszystkich na nabożeństwa czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa, zwłaszcza Dzieci pierwszokomunijne z Rodzinami i Młodzież po Bierzmowaniu. Nabożeństwa są w tygodniu po Mszach Św. wieczornych, w niedzielę po drugiej.
 1. Biskup Roman Pindel zaprasza na pieszą pielgrzymkę Diecezji Bielsko-Żywieckiej na Jasną Górę od 6 do 11 sierpnia. Szczegóły na stronie diecezji.
 1. Apostolat Maryjny zaprasza na spotkanie w środę w Bielowicku o 16:30 Różaniec, Msza Św. i spotkanie w salce.
 1. Dzieci, Młodzież, Rodziców i Nauczycieli zapraszamy na Mszę szkolną w piątek do Bielowicka na 17, a do Łaz na 18.
 1. Łazy – spotkanie Kandydatów, Ministrantów i Lektorów w piątek Msza Św. o 18 i spotkanie.
 2. Bielowicko – spotkanie Grupy Maryjnej w sobotę o 10.
 3. W przyszłą niedzielę – trzecią miesiąca, składka będzie na potrzeby parafii. Bóg zapłać za ofiary.
 4. Dzieci, Młodzież i Dorosłych zaangażowanych w grupy parafialne (Ministranci, Lektorzy, Grupa Maryjna, Grupa Biblijna i inne), zapraszamy na zakończenie roku służby i formacji w sobotę 22 czerwca o 17 Msza Św.   w Bielowicku, potem ognisko przy plebanii.
 1. W zakrystii przyjmowane są opłaty na sprzątanie kościoła w wysokości 80 zł.
 2. Kto chce się rozwijać intelektualnie i duchowo, zapraszamy na katechezę w Łazach w poniedziałek 10 czerwca o 19. Grupa Biblijna w Łazach we wtorek 18 czerwca o 18.
 1. Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. W Niedzieli m.in. o rosnących w siłę obrońcach życia. W Gościu Niedzielnym o aktualności i żywym kulcie najpiękniejszych Serc – Jezusa i Maryi. Jest także bardzo ciekawy magazyn Historia Kościoła, cena 12 zł.

 

 

      ZAPOWIEDZI 2/2024                                         ZAPOWIEDZI 3/2024               ZAPOWIEDZI 4/2024

      Marcelina WALICZEK, Łazy                            Magdalena WIĘZIK, Łazy       Natalia STRZĄDAŁA, B-B

      Wojciech MACIEJOWSKI, Świętoszówka   Robert SIKORA, Łazy               Marcin KROMOLIŃSKI, B-B


Oświadczenie Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych

 

„Stanowczy sprzeciw wobec działań MEN”
Oświadczenie Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych

 

Dyrektorzy Wydziałów Katechetycznych diecezji w Polsce obecni na konferencji pod kierownictwem Księdza Biskupa Wojciecha Osiala, Przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego KEP, wyrażają stanowczy sprzeciw wobec działań Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczących szkolnych lekcji religii. Działania te układają się w pakiet zmian, które są jawną dyskryminacją dzieci i młodzieży uczestniczących w szkolnych lekcjach religii, ich rodziców oraz nauczycieli religii.

Dyrektorzy podkreślają, że wszelkie zmiany winny dokonywać się zawsze zgodnie z obowiązującym prawem, na drodze wzajemnego dialogu i w porozumieniu z wszystkimi Kościołami i związkami wyznaniowymi. Konieczne jest zawsze wypracowanie porozumienia strony rządowej z władzami Kościoła i związków wyznaniowych. Wynika to z zapisów w Ustawie o systemie oświaty, Konstytucji RP oraz Konkordatu. Jedynie na drodze dialogu i współpracy można właściwie troszczyć się o rozwój młodych pokoleń Polek i Polaków.

 1. Formą nierówności i niesprawiedliwego traktowania uczniów i nauczycieli religii jest wprowadzana przez Ministerstwo możliwość zwiększania grup poprzez łączenie uczniów z różnych klas i poziomów edukacyjnych: do 25 osób w klasach I-III i do 30 osób w klasach IV-VIII szkół podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych. Nauczanie religii w grupach większych niż w przypadku innych lekcji ma charakter dyskryminacji i nie jest podyktowane dobrem ucznia. Ministerstwo planuje łączenie klas w grupy także bez uwzględniania wieku dzieci. Sytuacja, w której uczniowie z klas IV szkoły podstawowej znajdą się na jednej lekcji z uczniami klas VIII jest sprzeczna z wszelkimi zasadami psychologicznymi, pedagogicznymi i dydaktycznymi. Narusza to prawa ucznia, godność dziecka oraz krzywdzi je w procesie edukacji.
 2. Ministerstwo, pomimo licznych głosów sprzeciwu, bez żadnego porozumienia z Kościołem, podjęło decyzję, że ocena z religii od 1 września 2024 r. nie będzie wliczana do średniej ocen. W sposób rażący godzi tow podstawowe zasady dydaktyczne. Dziecko nie jest w stanie zrozumieć, dlaczego jego wysiłek na lekcjach religii nie jest doceniony w ten sam sposób, jak w przypadku innych przedmiotów.
 3. Zapowiadane przez Ministerstwo umieszczanie lekcji religii jedynie na początku i na końcu zajęć jest formą dyskryminacji, segregacji i nietolerancji wobec osób wierzących. Jest to krzywdzące wobec uczniów i ich rodziców. Godzi również w podstawowe prawa nauczycieli religii, określone m.in. w Karcie Nauczyciela.
 4. Dyrektorzy wyrażają sprzeciw wobec planów zmniejszenia liczby lekcji religii do jednej tygodniowo.

Nauczyciele religii aktywnie uczestniczą w realizacji szkolnych programów profilaktyczno-wychowawczych na wszystkich płaszczyznach w społeczności szkolnej.  Uczą miłości bliźniego, wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, dialogu, tolerancji, szacunku, kształtują postawy społeczne. Kształtują postawy proekologiczne, społeczne, dotyczące zdrowia fizycznego i  psychicznego. Troska nauczycieli religii o rozwój emocjonalny, społeczny i duchowy przekłada się na kondycję psychofizyczną uczniów.

Organizacja lekcji religii w przestrzeni szkolnej jest wypełnieniem konstytucyjnego prawa rodziców do wychowania i nauczania religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami (art. 53, ust. 3 Konstytucji). Jest też dla rodziców ułatwieniem, gdyż często zapracowani, z wielką trudnością doprowadzaliby dzieci na zajęcia przy parafii.

Wprowadzanie zmian w organizacji lekcji religii w szkole odbywa się do tej pory bez wymaganego przez prawo porozumienia Ministerstwa ze stroną kościelną. Państwo demokratyczne powinno respektować prawa wszystkich obywateli – zarówno wierzących, jak i niewierzących.

Osoby odpowiedzialne za katechizację i szkolne nauczanie religii w Polsce proszą Rodziców i wszystkich ludzi dobrej woli o aktywne włączenie się w obronę obecności lekcji religii w polskiej szkole. Wysyłajmy do Ministerstwa nasz sprzeciw w tej sprawie na adres: kancelaria@men.gov.pl.

 

 

                                                                                                 Dyrektorzy Wydziałów Katechetycznych

 

Stegna, 23 maja 2024 r.


Rada Parafialna

W dniu 27 marca została zaprzysiężona nowa Duszpasterska Rada Parafialna i Parafialna Rada Ekonomiczna.

 

Skład Duszpasterskiej Rady Parafialnej:

 

Członkowie z urzędu:

Ks. Płatek Janusz

Ks. Suski Sławomir

Wiech Dawid

 

Członkowie mianowani przez proboszcza:

Frycz Henryk

Izdebski Bogdan

Jenkner Jan

Śleziak Wojciech

Śpiewak Urszula

Szymala Anna

Zubek Bronisława

 

Członkowie wybrani przez parafian:

Gawlas Mirosław    

Jagła Jadwiga

Szpałek Aleksandra

 

 

Skład Parafialnej Rady Ekonomicznej:

Bierski Karol

Kocurek Tadeusz

Rak Marian


Wyniki wyborów do Duszpasterskiej Rady Parafialnej

Wyniki wyborów do Duszpasterskiej Rady Parafialnej

 

W wyborach, które odbyły się 20 marca, wzięło udział 270 osób i głosowało w następujący sposób na naszych kandydatów:

 

Filipiak Adam                            12 głosów

Gawlas Mirosław                     56 głosów

Jagła Jadwiga                             84 głosy

Jendruchniewicz Andrzej     21 głosów

Szmyd Krzysztof                     25 głosów

Szpałek Aleksandra                71 głosów

 

Jeden głos był nieważny.

 


Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia św. Wawrzyńca w Bielowicku, siedziba: 43-386 Świętoszówka, Bielowicko 84.